Expert: Dokter Ellen Roets

Dr. Ellen Roets behaalde haar Diploma Arts en Geaggregeerde voor het Hoger onderwijs, beiden met grote onderscheiding, aan de Katholieke Universiteit Leuven in juni 2001. 

Ze specialiseerde zich in Verloskunde-Gynaecologie in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, AZ Imelda te Bonheiden, het Isala Ziekenhuis in Zwolle (Nederland) en het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. 

Ellen Roets werkt in de Vrouwenkliniek van het UZ Gent sinds 1 september 2006. Haar bijzondere aanleg en interesse voor echografisch onderzoek en prenatale diagnose kon zij verder uitbouwen als gastgeneesheer in het Leidsch Universitair Medisch Centrum in 2007.


Hier verricht zij gespecialiseerd echografisch onderzoek en invasieve testen (vruchtwaterpuncties en vlokkentesten) en begeleidt ze hoogrisico-zwangerschappen als MIC-arts (Maternal Intensive Care). 

Zij behaalde diverse certificaten in haar subspecialisme (STAN-opleider, Membership Exam RCOG, NLS-provider, FMF-certificatie). Tevens verzorgt ze mee de verloskundige opleiding van kandidaat-specialisten Verloskunde-gynaecologie.

Concept, realisatie en ontwerp: You-View.tv| Contact | 2011 Disclaimer |