Expert: Professor Jo Lambert


Prof. dr. Jo Lambert is dermatologe en diensthoofd van de dienst dermatologie aan het UZ Gent.

Zij is de initiatiefneemster van het begeleidingsprogramma Onderhuids, dat zij opstartte in september 2006. Vanuit de praktijk is zij ervan overtuigd dat mensen met een chronische huidziekte ruimer ondersteund moeten worden.
Zij is verder academisch actief op het vlak van psoriasis, waar zij via onderzoek en deelname aan nationale en internationale werkgroepen en adviesraden ijvert voor het optimaal uitbouwen van zorg voor deze mensen.

Concept, realisatie en ontwerp: You-View.tv| Contact | 2011 Disclaimer |